Naoberschap 't Beurschap

Noaberschap in 't Beurschap

In onze buurt is sprake van een grote en goede saamhorigheid; veel buurtgenoten genieten met elkaar van de vele activiteiten die we organiseren en staan ook gereed om daar waar nodig de helpende hand te bieden. In 2015 hebben we deze helpende hand verder georganiseerd met een project Noaberschap in ’t Beurschap’

Om ‘Noaberschap in ’t Beurschap’ in onze buurgemeenschap mogelijk te maken voor al onze buurtgenoten (niet alleen voor onze buurtverenigingsleden) maken we gebruik van veel vrijwilligers. We hebben onze buurt in 10 delen verdeeld van ca. 10 tot 20 huizen, met in elk deel een contactpersoon die bekend en gemakkelijk toegankelijk is. Bovendien heeft deze man of vrouw in het hofje een goede achtervanger in geval van afwezigheid door b.v. vakantie.

Als je een probleem hebt of krijgt bijvoorbeeld omdat je een been breekt en daardoor bepaalde dingen (tijdelijk) niet meer kunt doen of als je iemand zoekt om het konijn te voeren tijdens je vakantie dan kun je via je contactpersoon om hulp vragen. Hij of zij kijkt dan óf en wie deze hulp kan bieden.

Indeling hofjes NoaberschapIndeling hofjes Noaberschap

Contactpersonen

De volgende personen zijn contactpersoon in onze buurt. De eerst genoemde is het eerste aanspreekpunt. De tweede is achtervang.

1. Henk Brink / Popko Muthert

2. Allard Wessels Boer / ?

3. Jacob Boer / Henk Horstink

4. Rene en Jeanet Seidel / John Oude Velthuis

5. Wim Dondorf / Gert Wijnholts

6. Albert Hendriks / Marius Rouwenhorst

7. Aljan Dolfing / Co Vrouwe

8. Gert en Hennie Tol

9. Greetje van Wilpe / Theo Gerard

10. Liesbeth Visser / Thèrese Koetsier