Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2016

Op 30 januari was de algemene ledenvergadering. Hieronder even de belangrijkste punten. Het concept verslag komt in de volgende buurtkrant.

Activiteiten 2015

De activiteiten zijn goed bezocht. Hoogte punten: toneel, shakespeare. Bestuur doet wel een oproep om tijdig te melden of je wel of niet mee kan doen. Een aantal activiteiten is niet doorgegaan vanwege te weinig deelnemers.

Financiën

De financiën van de vereniging zijn prima op orde

Naoberschap

Wim heeft een presentatie gegeven over het project Noaberschap binnen de buurt. Meer informatie volgt later op deze site.

Buurtpreventie

Er loopt een buurtpreventie-team in onze buurt. Bestaat uit buurtgenoten (Beilen-west) en er is contact met de wijkagent. Wilt u mee doen? Aanmelden kan bij Lambert Hoving.

Bestuursverkiezing

Esther de Boer is gekozen als bestuurslid en Martine Geurts is herkozen als secretaris.

Toneel

Aansluitend was er een geslaagde toneel avond. Foto's vind je ook bij verslagen en foto's

Toneelavond 't Beurschap, 30 januari 2016

 


********

Plannen gebied achter Schapendrift

De gemeente heeft ons een brief gestuurd over de stand van zaken rondom het plan achter de schapendrift. Deze brief lees je hier: Brief aan buurt.

Wil je meer lezen over de plannen van de gemeente? Op de website van de gemeente is hier een pagina voor opgezet. www.middendrenthe.nl (project schapendrift).


********

't Beurschap op facebook

De buurtvereniging is ook op Facebook te vinden. Je kan de groep vinden door te zoeken 't Beurschap of klik hier om rechtstreeks naar onze Facebookgroep te gaan. Klik daarna op lid worden.

 

 

 


********